Enjoy a discount
021-64626668 CN

Cooperative Unit

合作院所(100+)

主要合作医院

image.png   image.png   image.png  

image.png 

image.png  image.png  image.png
image.png image.png  image.png  image.png
image.png  image.png
image.png  image.png  image.png
image.png  image.png  image.png  image.png image.png  

合作机构

中国科学院-上海生命科学研究院
上海生物信息学会
慧算医疗科技(上海)有限公司
上海生物信息-技术研究中心
上海吉涛生物科技有限公司
浙江台州吉涛医学检验所